Nordre Toldbod i Københavns havn
Toldboden består af flere bygninger og skiferen stammer fra den arkadebygning der i 1856 blev opført indenfor portene for at rumme toldlokaler, telegrafstation samt proviantstation.
Nordre Toldbod har igennem historien været stedet, hvor udenlandske fyrstelige og statsoverhoveder er blevet modtaget, hvis de er ankommet med skib til København. Der var også her, at Thorvaldsen blev modtaget ved sin hjemkomst til Danmark 1838.
Tuesbøl Østergård
Skiferen stammer fra Tuesbøl Østergård ved Brørup som blev bygget i 1879. Gården, som i dag er dømt bevaringsværdig, er tegnet af den kendte arkitekt Peder Holden Hansen (1812) som også var uddannet som både snedker, murer og tømrer. Karakteristisk for Holden Hansens byggerier var de symmetrisk placerede indgange med klassicistiske pilastre omkring samt regelmæssigt placerede vinduer. I alt tæller hans arbejde omkring 40 bygninger.
Godthaab Hammerværk
Skiferen stammer fra Godthaab Hammerværk i Aalborg.
Her er der fra 1854 til 1970 blevet produceret værktøj og redskaber – i de første mange år med en hammer drevet af vandkraften fra en lille bæk – heraf navnet Hammerværk.
I dag er Godthaab Hammerværk omdannet til et museum der er et besøg værd.
Horsens Statsfængsel
Denne skifer stammer fra det nu nedlagte Horsens Statsfængsels fire tårne. Fængslet blev taget i brug i 1853 og var d. 8.nov. 1892 ramme for den sidste halshugning i Danmark i fredstid. Det var Jens Nielsen der måtte lade livet. Han nærede et voldsomt had til myndighederne, og hans eneste ønske var at dø ved dødsstraf. I fængslet overfaldt han i tre tilfælde fængselsbetjente for at blive straffet. Efter tredje overfald lykkedes hans forehavende, og Danmarks sidste aktive bøddel Theodor Seistrup, kunne hæve den tunge skarpretterøkse over hans hals. Samtidig blev et grusomt kapitel i dansk afstraffelseshistorie bragt til ende.
Sdr. Bjert Kirke
Denne skifer stammer fra Sdr. Bjert Kirke v. Kolding. Taget blev lagt i 1862 på et tårn med fire hvide gavlspidser, karakteristisk for kirker i Sønderjylland. I 1864 da Sønderjylland blev tysk forblev byen dog, ligesom otte andre sogne, en del af Danmark. Skifertaget genanvendes nu i Rübners skifferborde.
Stammer fra ejendommen Rossvang v. Kolding hvis hovedbygning blev opført i 1884 ved den gamle tyske grænse (2½ mil fra Kolding). Rossvang ved Kolding
Fra gårdens marker er der en smuk udsigt over hele egnen. Det siges at gården ofte var hjemsøgt at ’landevejsriddere’ som på et tidspunkt brændte bygningen af. Men man hører så meget. Efter stormen i december 1999 blev det nødvendigt at udskifte det smukke gamle skifertag som nu er genanvendt i Rübner bordene.
Tandslet Skole
Skolen i Tandslet på Als blev bygget i 1888. Med to klasseværelser og tilhørende bolig til førstelæreren var rammerne skabt for videreførsel af den oprindelige skole, der ifgl. Hans Lyk Drejby brændte, da Jørgen Jacobsens bedstefar på Randsbjerg, ville fange gråspurve. Skolen blev senere flyttet til andre lokaler, mens skifertaget nu genanvendes i Rübners skiferborde.
Holsted Særmarks Pogeskole
I 1877 byggede man en ny skole i Holsted. Jernbanen var åbnet i 1874 og havde skabt ny vækst og opdyrkning af heden. Hovedskolerne i Føvling og Holsted var overfyldte, og skolekommissionen foreslog derfor oprettelse af en pogeskole for børn op til 12 år. Skolen blev indviet den 7. november 1878 med Peder Chr. Frandsen som lærer. Det oprindelige skifertag er netop blevet udskiftet, og bliver nu på smukkeste vis genanvendt i Rübners skiferborde.
Frugtplantage ved Vejle
Den skifer vi har fra Vejle, stammer fra forvalterboligen til en stor frugtplantage.
Frugtplantagen lå tæt ved den gamle mølle i Vejle, der står som et vartegn højt over byen.
Huset blev bygget i år 1900, og skiferen blev skiftet i år 2008.
Landejendom ved Søst
Ejendommen stammer fra 1906, og er opført i et naturskønt område i Søst ved Rødekro som en selvforsynende ejendom med tilhørende jordtilliggende samt stalde til dyrehold.
Haderslev fjord
Den skifer vi har haft herfra, stammer fra det hus Kaptajn Libjerg byggede ved indsejlingen til Haderslev fjord i 1903. Mens kaptajn Libjerg stadig var aktiv, var det ham som stod for jomfrusejladserne på Østasiatisk Kompani's nye skibe. I husets have står en flagstang hvorfra Kaptajn Libjerg kunne kippe de skibe som sejlede ind og ud af den smalle fjord.
Sct. Michaels Kirke Kolding
Pastor Clemens Storp kom til Kolding i 1882 hvor hans første katolske messer blev afholdt. Sct. Michaels Kirke blev bygget med økonomisk hjælp enkelte katolske familier i Kolding og fra udlandet og blev indviet d. 6. december 1885.